Svenska

ALLMOGESAL Med stöd av länsmuseet och Riksantikvarieämbetet har en omfattande restaurering gjorts av den vackra allmogesalen på andra våningen i huvudbyggnaden.

Salens väggar smyckades 1858 från tak till golv av bygdemålaren C F Pagander på ett sätt man inte möter någon annanstans i Dalsland. Vi kan bl.a. se fantastiska,fantasieggande slottslandskap, en märklig slussbyggnad och två svenska kungar i historiska situationer. Salen är numera öppen för allmänheten med guidade visningar.

SPECIALARRANGEMANG Lästviks Säteri gör gärna specialarrangemang för större grupper. Vi kan då ordna lättare förtäring eller middag i salen. Vi tar emot upp till 50 personer. Och det finns plats för bussar att parkera. Eller varför inte fira din födelsedag här eller någon annans bemärkelsedag? Vi fixar tårtan!

Boka och diskutera med ägaren Birgit Hansson.

Engelska

The Rustic Style Banqueting Room With financial support from the Central Board of the Swedish National Antiquities and in cooperation with the County Museum an extensive restoration has been made of the beautiful rustic style banqueting room on the first floor. Here you find truly unique mural paintings. The walls are decorated with e.g. fantasy inspiring castles in fantastic scenery, a remarkable sluice construction and two Swedish kings in historic situations. After 150 years the room is now open to the public.

Tyska

Der Saal im Bauerstil Mit Unterstützung des Zentralamtes für Denkmalpflege und in Zusammenarbeit mit dem Provinzialmuseum, wurde der Saal mit den herrlichen Wandmalereien restauriert. Die Wände des Saales sind mit einer zauberhaften, phantasie-anregenden Schlosslandschaft ausgeschmückt. Beachtenswert auf dem Wand-gemälde ist das Schleusenbauwerk. Außerdem erlebt der Betrachter zwei schwedische Könige in historischer Situation. Nach 150 Jahren ist Dalslands einziger "Saal im bauerstil" für Besucher zugänglich